Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας Α. Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως προς τον ...

http://217.147.94.171:39389/listen.pls

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας Α. Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως προς τον προσδιορισμό της καταβαλλόμενης εισφοράς εξαγοράς, καταργούμενου, ως εκ τούτου, του άρθρου 2 του Ν. 1358/1983 . Οι λοιποί – προβλεπόμενοι στις διατάξεις του Ν. 1358/1983 – όροι αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, εξακολουθούν να ισχύουν.
Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. Αναγνωριζόμενοι – πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.
2. Πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους
3. Πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων περί πλασματικών χρόνων διατάξεων
4. Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς (ποσοστό, βάση υπολογισμού, ανώτατο -κατώτατο όριο)
Μισθωτοί...
Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι – Αγρότες
5. Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς
6. Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης
7. Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
8) Αναγνωριζόμενοι – πλασματικοί χρόνοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ

=BY=f.S.b=BOSKO=VOSKOS= ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!/a>

http://217.147.94.171:39389/listen.pls

Κατηγορία: