Δεν έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν η να εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο τμήμα του Τελωνείο για απόσταξης στέμφυλων σταφυλής ( τσίπουρα ) ... σε εκείνους που δεν είναι αμπελοκαλλιεργητές και δεν είναι εγγραμμένη στην αρμόδια Δνση Αγροτικής Οικονομίας ...

Δεν έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν η να εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο τμήμα του Τελωνείο για απόσταξης στέμφυλων σταφυλής ( τσίπουρα ) για τσίπουρο= ((Τσίπουρο ονομάζεται στην Ελλάδα το απόσταγμα στέμφυλων σταφυλής )) σε εκείνους που δεν είναι αμπελοκαλλιεργητές και δεν είναι εγγραμμένη στην αρμόδια Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της εκάστοτε
Περιφέρειας… Τσίπουρο… Νομοθετικό πλαίσιο του τσίπουρου ως γεωγραφικής ένδειξης υπέρ της Ελλάδος …Τα καλής ποιότητας σταφύλια είναι βασική προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικού τσίπουρου… Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται μοναδικά στην περιοχή της Ηπείρου. Ειδικά η γηγενής ποικιλία Ντεμπίνα εκτός από τους πολυφημισμένους οίνους δίνει και εξαιρετικής ποιότητας τσίπουρο. Στο ηπειρώτικο τσίπουρο δεν προστίθενται αρωματικοί σπόροι ή φυτά, το κάνουν να ξεχωρίζει από τα τσίπουρα των υπόλοιπων περιοχών…Η διαδικασία της απόσταξης…Το συμπέρασμα είναι ότι όλες οι εργασίες συντήρησης των αμβύκων = καζανί πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και από ειδικευμένους τεχνίτες και πως οι χαλκουργοί πρέπει να χρησιμοποιούν καθαρά φύλλα χαλκού και καθαρές συγκολλήσεις.
Για την αντιγραφή Φωτίου Στυλ. Βασίλειος