ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (κατά παράδοση ) Ζίτσας Ιωαννίνων

Είναι πλέον γεγονός η αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου στο δήμο μας ((κατά παράδοση δήμο Ζίτσας)) αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τον Ιωαννίνων ξεκίνησε .
Ειδικότερα δε μετά την άδεια προς στην εταιρία Energean Oil & Gas A.E., όπως αυτή αναγράφετε στην
Αριθ. Πρωτ.: - 17194 Ελεούσα 26 - 10 - 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 30-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

(( ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ. 12.-Εξέταση αιτήσεως της Energean Oil & Gas A.E. για χορήγηση άδειας πρόσβασης στις Δημοτικές Δασικές εκτάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή της Ηπείρου.
Όπως βλέπουμε παραπάνω στο 12 θέμα της ημερήσια διάταξης ζητάτε από την αναγράφουσα εταιρία να της δοθεί άδεια για πρόσβαση στης δημοτικές δασικές εκτάσεις, για πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών εντος δασικών εκτάσεων
Ρωτάται ο πρόεδρος της κοινότητος Βασιλόπουλου να μας ενημερώσει, γνωρίζοντας μας εγγράφως ποιες είναι η δασικές έκτασης του δημοτικού διαμερίσματος Βασιλόπουλου παραχωρούντο στη παραπάνω αναγράφουσα εταιρία για την διενέργεια σεισμικών ερευνών.
Ρωτάται ο πρόεδρος της κοινότητος Βασιλόπουλου ποιες είναι αυτές οι δασικές εν γένι έκταση την κοινότητας Βασιλοπούλου πως αυτές οριοθετούνται ( νομοί, διατάξεις ) και εφόσον γνωρίζει της ακριβής τοποθεσίες η (γεωγραφικές συντεταγμένες ) που και ποτε, θα πραγματοποιηθούν από την αναγράφουσα εταιρία σεισμικές έρευνες .
====================================================
Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης από τον υπογράφοντα.
ΠΟΛΟΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΔΑΚΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ ΠΕΤΑΞΕ
ΚΟΠΟΙ ( ΚΩΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ....
περισσότερα εδω...

Κατηγορία: