ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & «ΚΑΣΤΡΙ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ…

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση μιας εκτεταμένης δημοτικής έκτασης, δασικής κυρίως, στο όρος Κασιδιάρης, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.840 στρεμμάτων, η οποία εκτείνεται στις κορυφές και θέσεις με τοπωνύμια «Καραβαμιά, Προφήτης Ηλίας, Κρανιές, Έλατος, Καστρί και Ράχες» και αποτελεί τμήμα των δημοτικών δασών

των Τ.Κ. Αετόπετρας, Δεσποτικού, Σουλόπουλου και “Καστρί” Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, για την υλοποίηση και εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) ετησίως και για χρονικό διάστημα είκοσι [20] ετών. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Κατηγορία: