ΥΠΑΡΧΗ ΣΥΜΦΕΡΩΝ Η ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΖΙΤΣΑΣ??? ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΖΙΤΣΑ...

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
0% (0 ψήφοι)
ΟΧΙ. ΟΧΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
100% (3 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3