ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ??? Κατοχή H ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ και χρήση ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα…

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ??? Κατοχή H ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ και χρήση ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα…ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ=

Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/ Α/28-6-2002)…Ο Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 153 70/Α/22-04-2008) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις»… ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ … Η πληθώρα από τις μάρκες και οι τεχνικές ιδιότητες του κάθε ανιχνευτή σίγουρα θα σας προκαλέσουν σύγχυση για το ποια θα είναι η σωστή απόφαση που θα πρέπει να πάρετε ώστε τα χρήματα σας να μην δαπανηθούν άσκοπα με έναν ανιχνευτή χαμηλών δυνατοτήτων ή με έναν ανιχνευτή που δεν ταιριάζει στην έρευνα που θέλετε να πργματοποιήετε.
Μερικοί προσπαθούν να περάσουν λανθασμένα μηνύματα για την ενοικίαση των ανιχνευτών ώστε να προωθήσουν μόνο την πώληση παρουσιάζοντας εξαιρετικά δύσκολη και λάθος όλη την διαδικασία.
Φτάνουν στο σημείο να παρουσιάζουν ολόκληρες αναρτήσεις στις ιστοσελίδες τους δήθεν για το πόσο δύσκολο είναι κάποιος να δουλέψει ένα ανιχνευτή σε μια έρευνα αλλά και για το μεγάλο χρόνο που χρειάζεται κάποιος χειρίζεται έναν ανιχνευτή. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μια γενική προσπάθεια να αποτραπεί η οικονομική λύση της ενοικίασης με απώτερο σκοπό την προώθηση της πώλησης και το υψηλότερο κέρδος. Έτσι, περιορίζεται η δυνατότητα του πελάτη να επιλέξεικαι να πειραματιστεί σε διάφορους ανιχνευτές.
Η δήθεν σχολιασμοί από διάφορους για τον βαθμό δυσκολίας της έρευνας των ανιχνευτών για τους ήχους που εκπέμπουν σε κάθε στόχο και των πετρωμάτων είναι πολύ άστοχοι γιατί με μια σοβαρή εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα μάθει σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς κόστος.
Η εταιρεία μας δεν είναι αντίθετη στην πολιτική της σωστής πώλησηςκαι σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να θίξουμε καμιά εταιρεία ή επιχείρηση που προωθεί την πώληση με σωστό τρόπο και με σεβασμό στον αγοραστή...

Κατηγορία: