Συμβατότητα με iPhone 4

Μπρορείτε να χρησημοποιήσετε την εφαρμογή Drupad για να δημιουργήσετε / επεξεργαστείτε περιεγχόμενο στην ιστοσελίδα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από το App Store:

Η εφαρμογή είναι συμβατή μόνο με iPhone 4.
(Διευκρίνιση: Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Η χρήση της εφαρμογής όμως, κάνει το περιβάλλον πλοήγησης πιο φιλικό.)

Παρακάτω βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην εφαρμογή, για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα.

Οι διαθέσιμες επιλογές:

Δυνατότητα δημιουργίας περιεγχομένου (Άρθρο, Media, Ψηφοφορία):

Φροντίζετε πάντα να αλλάξετε το "Μορφότυπο κειμένου" σε "Full HTML", όταν πρόκειται να αναρτήσετε φωτογραφίες / media.

Δυνατότητα υποβολής / επεξεργασίας σχολίων:

Παράδειγματα πλοήγησης σε σελίδες περιεγχομένου:
,

Δυνατότητα αναμετάδοσης:

Κατηγορία: