Γνωρίζετε αν οι κάτοικοι-δημότες του Βασιλόπουλου (πρώην Μπριγιάνιστα η Μπριάνιστα ) έχουν τίτλους ιδιοκτησία γης–δασούς, πότε είναι εκείνη η χρονική περίοδο που αποκτήθηκαν?...

Πρωτεύουσες καρτέλες

1. ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ( μεταβίβαση περιουσία από γενεά σε γενεά ).
29% (2 ψήφοι)
2. Από παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την απελευθέρωση ( 1913).
0% (0 ψήφοι)
3. Από την τουρκική διοίκηση ( κιτάπι ) μετά από εξαγορά και μετα το 1913 .
14% (1 ψήφος)
4. Από την τουρκική διοίκηση πριν την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό ( με εξαγορά από τον τούρκο ιδιοκτήτη ) .
57% (4 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 7